| HEM | Bladfjädrar | Dragfjädrar | Förtöjningsfjädrar | Konstantkraftfjädrar | Tryckfjädrar | Verkygsfjädrar |
| Vridfjadrar |

Bladfjäder

 

Bladfjädrar används kanske främst till hjulupphängning på tunga fordon, men fyller också funktionen att hålla ihop diverse detaljer, och andra typer av bladfjädrar kan vara lås, fjäderbrickor, fjädermuttrar, fjäderklammrar och verktygshållarclips. Beroende på vad som krävs av en applikation så varierar bladfjäderns materials tjocklek, bockningsradie och geometri. Vid behov kan bladfjädrar tillverkas i specialbeställda material.


Automatisk produktion av bladfjädrar är möjligt men vid behov sker den manuellt beroende på unika produktbeställningar. I vissa fall måste tillverkaren ta fram unika verktyg för att kunna tillmötesgå kundens behov men vanligtvis är verktygen flexibla och kan anpassas efter många olika produkter. Ibland specificeras fjädern med exempelvis beteckningen 2+1, 3+1, 4+1, och så vidare. Beteckningen förmedlar hur många blad fjädern består av och +1 innebär att det ingår en hjälpfjäder i fjäderpaketet. En hjälpfjäder har som syfte att förhindra att fjäderpaketet överböjs vid belastning. Ett fjäderpaket som betecknas 4+1 innebär att det ingår totalt 5 fjädrar varav en är en hjälpfjäder.


Somliga tillverkare levererar bladfjädrarna med tillhörande fjäderkrampor, vilka brukar levereras komplett med muttrar. Och när man byter bladfjädrar så rekommenderas att fjäderkramporna byts ut för att få en korrekt montering. Eftersom en del tillverkare erbjuder universella fjäderkrampor avsedda för många olika applikationer så är ibland fjäderkrampornas längre än nödvändigt. När de sedan ska monteras så behöver de således kapas till rätt längd.


Dessutom levereras ibland bussningar till exempelvis bladfjädrar som ska användas vid bilupphängning. Till lätta fordon används ofta gummibussningar medan tyngre fordon kräver gummibussningar som är metallförstärkta.


  Industrifjädrar © 2012 All Rights Reserved. | Sekretesspolicy och cookies | Kontakt |