| HEM | Bladfjädrar | Dragfjädrar | Förtöjningsfjädrar | Konstantkraftfjädrar | Tryckfjädrar | Verkygsfjädrar |
| Vridfjädrar |

Verktygsfjäder, när det behövs kraft

 

Verktygsfjädrar är användbara när det behövs mycket kraft. Precis som namnet antyder så ingår de i verktyg av olika slag. Till exempel i pressverktyg eller som delar i ventiler eller kopplingar.
Verktygsfjädern är effektiv i begränsade områden när det behövs mycket kraft, och en verktygsfjäder är lämplig när lång livslängd under svåra förhållanden krävs. Fjädern är cylinderformad och dess utformning och längd kan anpassas efter belastning. Viktiga egenskaper för verktygsfjädern är legeringen och den värmeresistenta förmågan, och en verktygsfjäder bör kunna motstå en arbetstemperatur på max 200 °C. Inte sällan blir maskiner snabbt upphettade och då är det viktigt att tekniken håller.


När man väljer verktygsfjäder bör det disponibla utrymmet jämföras med fjäderns axeldiameter, hål och den obelastade längden. Marknadens mest kvalitativa verktygsfjädrar har beteckningen ISO 10243, och dessa fjädrar finns i olika färger så att användaren ska få bättre vägledning om fjädrarnas belastningskapacitet. Det finns fem olika standardiserade verktygsfjädrar med olika belastningskapacitet.
ISO 10243 – färgbeteckning och belastningskapacitet för verktygsfjädrar:


Grön- låg belastning


Blå- medelstor belastning


Röd- stor belastning


Gul- extra stor belastning


Silver- ultrahög belastning


De verktygsfjädrar som ingår i ISO 10243-serien kännetecknas av en rad olika egenskaper. Fjädrarna har till exempel en väldigt låg ytavkolning och drabbas inte av ytmikroskador, och den mycket höga belastningskapaciteten ökar en verktygsfjäders livslängd. Med en speciell legering på fjädrarna ökar värmeresistensen och minskar relaxation. ISO 10243-serien lagerförs och kan i de flesta fall levereras snabbt.


Verktygsfjädrar kan beställas i varierande dimensioner. I övrigt bör man ha i åtanke att verktygsfjäderns maximala nedfjädring aldrig bör överstigas eftersom det försämrar fjäderns livslängd.

  Industrifjädrar © 2012 All Rights Reserved. | Sekretesspolicy och cookies | Kontakt |